Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Egzamin z kwalifikacji

 Terminarz egzaminów z kwalifikacji w sesji styczeń - luty 2019.


 09.01.2019 (środa)

część praktyczna w kwalifikacji T.15. - godz. 13.00 sala gimnastyczna (czas egzaminu - 150 min.)


10.01.2019 (czwartek)

część pisemna egzaminu (czas trwania egzaminu - 60 min.). Na egzamin trzeba mieć czarno piszący długopis oraz można mieć kalkulator prosty.

godz. 10.00

kwalifikacja R.3. - sala gimnastyczna

kwalifikacja M.1. - sala 42

godz. 12.00

kwalifikacja M.2. - sala 42

godz. 14.00

kwalifikacja M.43. - sala 42


04.02 - 09.02.2019 (pomiedziałek - sobota)

część praktyczna dla kwalifikacji R.3 zgodnie z indywidualnym harmonogramem otrzymanym w szkole (czas trwania egzaminu - 180 min.)

I zmiana - godz. 9.00

II zmiana - godz. 15.00

 

 

A. Sakowicz

kierownik pnz

 

 

 Informacja o opłatach za egzamin z kwalifiikacji (dotyczy ABSOLWENTÓW), którzy przystępują do egzaminu w danej kwalifikacji po raz trzeci lub następny).

Termin wpłaty - 11.12.2018! Wpłaty po tym terminie zostaną zwrócone, a absolwent nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.

 

  Opłaty za egzamin zawodowy w styczniu 2019 roku.

 


Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwlifikacje zawodowe - do wysłania do OKE (tylko dla słuchaczy KKZ)


Wniosek o wydanie dyplomu.
Deklaracja na egzamin z kwalifikacji.

 

Deklaracja na egzamin z kwalifikacji.

 
Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2019 (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

 

 Informacje o nowym systemie egzaminów.


Informacja o egzaminach zawodowych - podstawa programowa 2012

1 września 2012 roku weszła w życie reforma szkolnictwa zawodowego. Wprowadzono nową klasyfikację zawodów. Każdy zawód podzielono na tzw. kwalifikacje. Wyodrębniono zawody jedno, dwu i trzy - kwalifikacyjne. Klasy drugie techników i zsz, które rozpoczęły naukę 01.09.2012 roku oraz obecne klasy pierwsze uczą się wg tzw. nowej podstawy programowej. Oznacza to m.in., że mają 2 przedmioty ogólne w zakresie rozszerzonym oraz inne niż dotychczas przedmioty zawodowe.

Do tej pory egzamin zawodowy zdawali absolwenci szkół. Mieli oni jeden, dwuczęściowy egzamin, po zdaniu którego otrzymywali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Obecnie uczniowie (nie absolwenci) w trakcie nauki będą zdawali egzaminy z kwalifikacji. Po zdaniu każdego z nich (1, 2 lub 3, zależnie od zawodu) otrzymują świadectwo, a po zdaniu wszystich egzaminów z kwalifikacji i ukończeniu szkoły - otrzymają dyplom zawodowy.

 

W naszej szkole w obecnie kształconych zawodach wyodrębniono następujące kwalifikacje:

uczniowie:

technik mechanizacji rolnictwa:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 2 klasy,

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 3 klasy,

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie - egzamin po I semestrze 4 klasy,

 

technik żywienia i usług gastronomicznych:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin pod koniec 3 klasy,

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - egzamin pod koniec I semestru 4 klasy,

 

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 2 klasy,

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - egzamin pod koniec 3 klasy,

 

słuchacze KKZ:

rolnik:

R.03. - prowadzenie produkcji rolniczej

 

technik rolnik:

R.16, - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Uczeń (słuchacz) pragnący przystąpić do egzaminu z kwalifikacji składa pisemną deklarację przystąpienia nie później niż 4 miesiące przed egzaminem (dokładny termin będzie znany po ogłoszeniu przez dyrektora CKE - poinformujemy was w odpoiednim czasie).

 

Egzamin składał się będzie z dwóch części:

pisemnej - czas 60 min. 40 zadań testowych (1 prawidłowa z 4 do wyboru) - zalicza 50 %,

praktycznej - czas od 120 do 240 min. - zalicza 75%.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała dla każdego zawodu informatory, w których m.in. można zapoznać się z przykładowymi zadaniami oraz wymaganiami na poszczególne kwalifikacje. Zdecydowanie warto się z zapoznać z informatorem!

 

 

Niżej - linki do informatorów w zawodach, w których obecnie kształcimy:


 

 

 

A. Sakowicz

baner_stopka