Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Egzamin z kwalifikacji

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej czerwiec - lipiec 2020


Część pisemna.

 

  Harmonogram części pisemnej - czerwiec 2020.Część praktyczna.


  Harmonogram części praktycznej - czerwiec/lipiec 2020.

 

 

UWAGA!

Indywidualne harmonogramy części praktycznej w kwalifikacjach MG.03 i TG.07 (uczniowie klas: 3PT, 3BT, 3BBA) będą wysłane przez dziennik elektroniczny UONET+.

 

 Informacja o opłatach za egzamin z kwalifiikacji (dotyczy ABSOLWENTÓW szkoły i kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy przystępują do egzaminu w danej kwalifikacji po raz trzeci lub następny).


 

   Opłaty za egzamin zawodowy od września 2019 roku.

 INFORMACJA dla absolwentów kkz - jak otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Szanowni Państwo. Po egzaminie OKE przesyła do szkoły tylko Wasze świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (i te świadectwa odbieracie w szkole), natomiast o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musicie wystąpić do OKE.

Niżej - informacje, co należy w tym celu zrobić. Wnioski i informację na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 297453266.


Zasady wydawania dyplomów dla absolwetów KKZ (ze strony OKE) - kliknij tutaj.


Skrócona instrukcja - co zrobić musi absolwent kkz, aby uzyskać dyplom zawodowy:

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów kkz) należy wysłać lub dostarczyć osobiście do OKE w Warszawie Wniosek o wydanie dyplomu… (zał. 11) oraz świadectwo ukończenia szkoły. Nie trzeba dostarczać świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Adres i telefon OKE:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Sekretariat tel. 22 457 03 35


Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - do wysłania do OKE (tylko dla słuchaczy KKZ)


  Wniosek o wydanie dyplomu.
Deklaracja na egzamin z kwalifikacji.

 

  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji.

 
Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2020 (kwalifikacje dwuliterowe) oraz inne informacje o egzaminie zawodowym (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2020 (kwalifikacje jednoliterowe) oraz inne informacje o egzaminie zawodowym (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

 

 

baner_stopka