Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Egzamin z kwalifikacji

Informacja o opłatach za egzamin z kwalifiikacji (dotyczy ABSOLWENTÓW szkoły i kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy przystępują do egzaminu w danej kwalifikacji po raz trzeci lub następny).


 

   Opłaty za egzamin zawodowy od września 2019 roku.

 INFORMACJA dla absolwentów kkz - jak otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Szanowni Państwo. Po egzaminie OKE przesyła do szkoły tylko Wasze świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (i te świadectwa odbieracie w szkole), natomiast o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musicie wystąpić do OKE.

Niżej - informacje, co należy w tym celu zrobić. Wnioski i informację na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 297453266.


Zasady wydawania dyplomów dla absolwetów KKZ (ze strony OKE) - kliknij tutaj.


Skrócona instrukcja - co zrobić musi absolwent kkz, aby uzyskać dyplom zawodowy:

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów kkz) należy wysłać lub dostarczyć osobiście do OKE w Warszawie Wniosek o wydanie dyplomu… (zał. 11) oraz świadectwo ukończenia szkoły. Nie trzeba dostarczać świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Adres i telefon OKE:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Sekretariat tel. 22 457 03 35


Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - do wysłania do OKE (tylko dla słuchaczy KKZ)


  Wniosek o wydanie dyplomu.
Deklaracje na egzamin z kwalifikacji.

 

  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji (kwalifikacje jednoliterowe, np. M.43, M.46, T15)


  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji (kwalifikacje dwuliterowe, np. MG.03, TG.07) dla uczniów i absolwentów szkoły.


  Deklaracja na egzamin z kwalifikacji (kwalifikacje dwuliterowe, np. RL.03, RL.16) dla słuchaczy i absolwentów kkz.


 
Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2021 (kwalifikacje dwuliterowe) oraz inne informacje o egzaminie zawodowym (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku 2021 (kwalifikacje jednoliterowe) oraz inne informacje o egzaminie zawodowym (z komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

 

 

 

baner_stopka