Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Kursy na kwalifikacje

Plany zjazdów na
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
w roku szkolnym 2020/21
w kwalifikacjach RL.03 i RL.16

(nauczanie zdalne i stacjonarne)


 


 

         UWAGA , słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych RL.03 i RL.16.

 
 

Do 7 listopada trwa jeszcze kurs RL.03 (zajęcia zdalne). Osoby, które nie zaliczyły egzaminów z niektórych przedmiotów (z kursu RL.03 i RL.16 ) mogą to jeszcze zrobić i ukończyć kurs. Trzeba się tylko skontaktować drogą elektroniczną z wykładowcami lub telefonicznie z sekretariatem szkoły. Odebranie świadectw ukończenia  będzie na razie niemożliwe, ale szkoła sama zgłosi absolwentów kursów do OKE w Warszawie, aby mogli uczestniczyć w egzaminie na kwalifikacje.


 
  Plan kursów RL.03 i RL.16 - wrzesień, październik 2020.

  Plan kursów RL.03 i RL.16 - październik, listopad 2020.

 

 

 


Informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) prowadzonych przez ZS CKR w Starym Lubiejewie:
 

Kursy są bezpłatne, zaoczne, dla osób pełnoletnich. Zjazdy odbywają się w piątki od godz. 14 i w soboty od godz.8 ( co tydzień lub co 2 tygodnie).

Potrzebne dokumenty, aby zostać słuchaczem kursu : wniosek na kurs ( dostępny na stronie internetowej szkoły), zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnika, PKK ( profil kandydata na kierowcę) jeżeli słuchacz nie posiada prawa jazdy kat.T.

 

KURS na kwalifikację RL.03

prowadzenie produkcji rolniczej

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikację R.03 (kwalifikacja na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej /branżowej szkoły I stopnia/ w zawodzie rolnik). Kurs rozpoczyna się corocznie w połowie września i kończy w listopadzie następnego roku. W trakcie kursu osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. T, muszą u nas uczestniczyć w przepisach na kat. T i w nauce jazdy ciągnikiem. Wszystko odbywa się w naszej szkole i tak jak kurs jest bezpłatne. Frekwencja na kursie powinna wynosić 50 %. W trakcie kursu następują zaliczenia przedmiotów, które się sukcesywnie kończą. Na zakończenie kursu, osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty, nie mają braku w dokumentach, otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Szkoła podaje nazwiska tych osób do OKE i wtedy można przystąpić w styczniu do egzaminu z kwalifikacji. Egzaminy organizowane przez OKE odbywają się u nas ( jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, jednym z niewielu w województwie mazowieckim gdzie można przeprowadzać całość egzaminu R.03, czyli teoretyczny i praktyczny).

Część teoretyczna egzaminu polega na wypełnieniu zadań testowych. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania np. przy maszynach, w oborze, lub w chlewni. Wyniki egzaminów są ustalane przez OKE w Warszawie. Osoby, które zaliczą test na 50% i egzamin praktyczny na 75 % otrzymają z OKE świadectwo z kwalifikacji R03. Dyplom nadający kwalifikacje rolnika  można wtedy otrzymać, wysyłając do OKE świadectwo ukończenia co najmniej  szkoły zasadniczej zawodowej (obojętnie w jakim zawodzie).

 

KURS na kwalifikację RL.16

organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikację R16. Kwalifikacja R03 + R16 daje uprawnienia rolnicze na poziomie technika. Kursy te otwierane są co kilka lat (najczęściej wiosną) i trwają do listopada tego samego roku. W trakcie kursu należy dostarczyć zaświadczenie o odbyciu praktyki w gospodarstwie rolnym.  Egzamin z tej kwalifikacji odbywa się u nas również w styczniu. Część teoretyczna to test, natomiast część praktyczna to rozwiązanie zadania projektowego dotyczącego gospodarstwa. Test należy zdać na 50 % natomiast cześć praktyczną na 75%. Mając świadectwa z kwalifikacji R.03 i R.16 można uzyskać dyplom technika rolnika po wysłaniu do OKE świadectwa ukończenia co najmniej  szkoły średniej (LO lub technikum w obojętnie w jakim zawodzie).

 

Opiekunka KKZ - Jolanta Ignatiuk - Przastek

 


Do pobrania:

  Wniosek na kurs RL.03. i RL.16. - w formacie .pdf.

  Dodatkowe informacje do wniosku na RL.03 - ważne!

 
 
 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 29 74 532 66

baner_stopka