Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Kursy na kwalifikacje

Plany zjazdów na
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
w roku szkolnym 2019/20
w kwalifikacjach RL.03 i RL.16


 

Od 4 maja kontynuujemy kursy RL.03 i RL.16. Oczywiście w formie zdalnej. Osoby, które potwierdziły telefonicznie dalsze uczestnictwo w tych kursach, będą otrzymywały informacje, materiały do nauki, zadania sprawdzające w formie elektronicznej.

Pierwsze materiały dotrą na podaną przez kursantów pocztę elektroniczną. Sposób dalszej zdalnej nauki każdy prowadzący nauczyciel ustali sam z kursantami. W trakcie majowego weekendu każda osoba otrzyma zapytanie o potwiedzenie uczestnictwa i będzie to też sprawdzenie czy e-mail jest prawidłowy. Jeżeli nie będzie informacji zwrotnej to materiały z kursu nie będą wysyłane.

Osoby z obu kursów powinny dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, że można pracować w zawodzie rolnika. Oczywiście jeżeli to jest możliwe. Kursanci, którzy nie posiadają prawa jazdy kat. T lub B+E (dotyczy tylko kursu RL.03) przechodzą w ramach kursu naukę jazdy ciągnikiem i uczestniczą w zajęciach z przepisów na tę kategorię. W obecnej sytuacji trudno pewnie będzie uzyskać PKK z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania starostwa powiatowego lub dzielnicy, żeby rozpocząć kurs na prawo jazdy, ale można próbować.

 

Koordynatorem kursu będzie Jolanta Przastek, z którą należy się kontaktować przez pocztę elektroniczną: iprzastek@wp.pl.

W sprawie pytań do koordynatorki koniecznie w tytule e-maila trzeba wpisać „ RL.03” lub „RL.16”.J. Przastek - szkolna koordynatorka kkzPlany nauczania zdalnego na kursach RL.03 i RL.16  Kursy - zdalne nauczanie - plan zajęć na kursie RL.03.


  Kursy - zdalne nauczanie - plan zajęć na kursie RL.16.


 


 

  Plan zjazdów kursów RL.03 i RL.16 - 6-7.03 oraz 13-15.03.2020

 

 


Informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) prowadzonych przez ZS CKR w Starym Lubiejewie:
 

Kursy są bezpłatne, zaoczne, dla osób pełnoletnich. Zjazdy odbywają się w piątki od godz. 14 i w soboty od godz.8 ( co tydzień lub co 2 tygodnie).

Potrzebne dokumenty, aby zostać słuchaczem kursu : wniosek na kurs ( dostępny na stronie internetowej szkoły), zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnika, PKK ( profil kandydata na kierowcę) jeżeli słuchacz nie posiada prawa jazdy kat.T.

 

KURS na kwalifikację RL.03

prowadzenie produkcji rolniczej

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikację R.03 (kwalifikacja na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej /branżowej szkoły I stopnia/ w zawodzie rolnik). Kurs rozpoczyna się corocznie w połowie września i kończy w listopadzie następnego roku. W trakcie kursu osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. T, muszą u nas uczestniczyć w przepisach na kat. T i w nauce jazdy ciągnikiem. Wszystko odbywa się w naszej szkole i tak jak kurs jest bezpłatne. Frekwencja na kursie powinna wynosić 50 %. W trakcie kursu następują zaliczenia przedmiotów, które się sukcesywnie kończą. Na zakończenie kursu, osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty, nie mają braku w dokumentach, otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Szkoła podaje nazwiska tych osób do OKE i wtedy można przystąpić w styczniu do egzaminu z kwalifikacji. Egzaminy organizowane przez OKE odbywają się u nas ( jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, jednym z niewielu w województwie mazowieckim gdzie można przeprowadzać całość egzaminu R.03, czyli teoretyczny i praktyczny).

Część teoretyczna egzaminu polega na wypełnieniu zadań testowych. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania np. przy maszynach, w oborze, lub w chlewni. Wyniki egzaminów są ustalane przez OKE w Warszawie. Osoby, które zaliczą test na 50% i egzamin praktyczny na 75 % otrzymają z OKE świadectwo z kwalifikacji R03. Dyplom nadający kwalifikacje rolnika  można wtedy otrzymać, wysyłając do OKE świadectwo ukończenia co najmniej  szkoły zasadniczej zawodowej (obojętnie w jakim zawodzie).

 

KURS na kwalifikację RL.16

organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

Kurs przygotowujący do egzaminu na kwalifikację R16. Kwalifikacja R03 + R16 daje uprawnienia rolnicze na poziomie technika. Kursy te otwierane są co kilka lat (najczęściej wiosną) i trwają do listopada tego samego roku. W trakcie kursu należy dostarczyć zaświadczenie o odbyciu praktyki w gospodarstwie rolnym.  Egzamin z tej kwalifikacji odbywa się u nas również w styczniu. Część teoretyczna to test, natomiast część praktyczna to rozwiązanie zadania projektowego dotyczącego gospodarstwa. Test należy zdać na 50 % natomiast cześć praktyczną na 75%. Mając świadectwa z kwalifikacji R.03 i R.16 można uzyskać dyplom technika rolnika po wysłaniu do OKE świadectwa ukończenia co najmniej  szkoły średniej (LO lub technikum w obojętnie w jakim zawodzie).

 

Opiekunka KKZ - Jolanta Ignatiuk - Przastek

 


Do pobrania:

  Wniosek na kurs RL.03. i RL.16. - w formacie .pdf.

  Dodatkowe informacje do wniosku na RL.03 - ważne!

 
 
 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 29 74 532 66

baner_stopka