Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Erasmus+

21 listopada 2013 07:53 | Erasmus+

Nauczyciele z Lubiejewa na szkoleniu w Anglii w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

 

Już po raz kolejny nauczyciele Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie uczestniczyli w  szkoleniu organizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci. Wyjazd szkoleniowy związany z realizacją projektu pt „Nauka przedsiębiorczości na wysokim poziomie gwarancją sukcesu  własnej firmy” odbył się w dniach 13-19 października 2013 roku a uczestniczylogo_llp.pngło w nim 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie, Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Zespołu Szkół w Małkini Górnej.

Głównymi celami projektu było:

  1. Doskonalenie umiejętności umożliwiających samokształcenie. 
  2. Poznanie angielskiego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz
  3. procesu przygotowywania młodzieży angielskiej do przyszłej kariery zawodowej.
  4. Poznanie procedur  związanych  z zakładaniem i prowadzeniem własnej
  5. działalności gospodarczej  na przykładzie gospodarki Wielkiej Brytanii.
  6. Zapoznanie z organizacją pracy w angielskiej  firmie .
  7. Nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerem angielskim.
  8. Doskonalenie znajomości języka angielskiego w szczególności zawodowego.
  9. Poznanie obcej kultury i rzeczywistości.

 

Partnerem angielskim a zarazem organizatorem programu wymiany  była firma Training Vision wchodzącą  w skład ETN Group z siedzibą w Portsmouth w Anglii. Ta   brytyjska    firma   zajmuje   się   planowaniem  i   zarządzaniem międzynarodowych projektów mobilności w wielu dziedzinach, a jej działalność to dostarczanie wysokiej jakości doświadczeń i wiadomości w celu zwiększenia szans uczestników w karierze zawodowej i rozwoju umiejętności  personalnych .

Uczestnicy realizowali program wymiany biorąc  udział w cyklu seminariów, warsztatów, spotkań i dyskusji obejmujących zagadnienia z zakresu  zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Brali również udział w wizytach studyjnych w  celu poznania specyfiki funkcjonowania angielskich  firm, w  szczególności procesu zakładania  własnej działalności gospodarczej.

 Ważnym i podniosłym  wydarzeniem  podczas wyjazdu  była wizyta u Pani Lynne Stagg, Burmistrz Miasta Portsmouth, która zapoznała nas z historią miasta, znaczeniem  miejscowego Uniwersytetu oraz szkół na arenie szkolnictwa angielskiego  oraz z życiem codziennym  mieszkańców Portsmouth.

Istotnym elementem wymiany była również realizacja programu kulturowego. Uczestnicy wymiany  poznali  kulturę, obyczaje oraz  życie codzienne  mieszkańców Anglii.  W czasie wolnym odbyła się wycieczka do Londynu  i zwiedzanie głównych atrakcji.

Dodatkową atrakcją było  pięknie położone miasto Portsmouth, z ośrodkiem akademickim, miejscem produkcji okrętów i portem marynarki wojennej oraz licznymi zabytkami.

Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali od Instytucji przyjmującej certyfikat  ukończenie szkolenia  a na spotkaniu podsumowującym projekt otrzymają dokument  Europass Mobility potwierdzający nabyte przez nich wiadomości i umiejętności  określany mianem europejskiej ścieżki kształcenia.

Podsumowując wyjazd a zarazem szkolenie należy powiedzieć, że założenia programowe projektu zostały w pełni zrealizowane i osiągnięto założony cel. Zdobyto nowe doświadczenia i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, uczestnicy szkolenia mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego, będącego przecież głównym językiem biznesu europejskiego i światowego.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


Małgorzata Gajewska, Tadeusz Budzisz

Foto:  Tadeusz Budzisz

Przeczytano: 1057 razy. Wydrukuj|Do góry

Nauczyciele z Lubiejewa na szkoleniu w ramach programu Leonardo da Vinci w Anglii.

baner_stopka