Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Program POWER

18 stycznia 2019 20:52 | Program POWER

Podsumowanie wyjazdów na staż w ramach programu POWER w 2018 roku (POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036467).

W czwartek, 17 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące staże zagraniczne uczniów naszej szkoły w ramach programu POWER realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Projekt pod nazwą „Staż zagraniczny - szansa rozwoju i sukcesu zawodowego” finansowany był ze środków POWER. Relację z wyjazdu przedstawili uczniowie biorący udział w projekcie. Młodzież, która brała udział w projekcie, przedstawiła filmy przedstawiające rezultaty projektu, omówiła założenia programowe praktyk, sposoby spędzania czasu wolnego, przygotowane atrakcje oraz podsumowała wyjazdy pod kątem ich atrakcyjności oraz przygotowania zawodowego.

Celem projektu było doskonalenie umiejętności praktycznych i zdobycie wiedzy składających się na kwalifikacje zawodowe uczniów naszej szkoły. Realizacja projektu miała na celu wspomaganie uczestników stażu i ułatwienie im kształcenia i doskonalenia zawodowego, zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju oraz zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Powyższy cel został osiągnięty poprzez nabycie i doskonalenie, wiadomości i umiejętności teoretycznych i praktycznych dotyczących nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy i ekologię w rolnictwie. Grupa I zajmowała się głównie tematyką ekologii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w samej produkcji rolniczej i maszynach z związanych z produkcją rolniczą. Grupa II zajmowała się głównie tematyką ekologii i bezpieczeństwa związaną z pojazdami, ciągnikami i środkami transportowymi stosowanymi w rolnictwie.

I grupa wyjechała do Nienburga w dn. 15.04-28.04.2018r, a II grupa wyjechała do Paderborn w dn. 18.11-01.12.2018r. Opiekunami młodzieży w I grupie byli Pani Małgorzata Sówka i Pan Jan Krysiak, a w II grupie Pani Maryla Jankowska-Król i Pan Aleksander Nassar.  

Podsumowania wyjazdów i ich pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkoły dokonał dyrektor Roman Malicki, koordynator projektu Tadeusz Budzisz i opiekun Małgorzata Sówka. Na zakończenie podsumowania realizacji projektu uczestnicy obydwu grup otrzymali certyfikaty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Dyrektor poinformował młodzież o planowanych kolejnych stażach zagranicznych i zachęcił uczniów do nauki.

 

T. Budzisz

Foto: A. Barchanowicz

Przeczytano: 450 razy. Wydrukuj|Do góry

Podsumowanie wyjazdów na staże 2018.

baner_stopka