Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

13 stycznia 2021 17:16 | Aktualności

Zmiany w deklaracji maturalnej na egzamin w 2021 roku - ważne informacje dla maturzystów.

Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z wyjątkiem osób, które:

  •  w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
  • zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej

W przypadku osób, które nie mają w/w zobowiązań egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną – mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych w terminie do 8 lutego 2021r.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Zmiany w deklaracji maturalnej dotyczą zarówno uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021r., jak i absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

 

M. Falbowska

Przeczytano: 72 razy. Wydrukuj|Do góry

baner_stopka