Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

16 września 2020 19:21 | Aktualności

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W czwartek w sali gimnastycznej, na drugiej godzinie lekcyjnej, odbędą się wybory: Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia. Wybory odbędą się zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. i zgodnie Regulaminem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie.

Parę słów na temat wyborów do Samorządu Uczniowskiego:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory Przewodniczącego oraz Członków Samorządu Uczniowskiego są tajne, bezpośrednie i równe.

3. Powoływana jest Szkolna Komisja wyborcza w skład której wchodzą Przewodniczący Klasowych Samorządów Uczniowski i Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

5.Prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.

7.  Każdy uczeń może oddać głos na jednego kandydata wypełniając pole obok jego imienia i nazwiska krzyżykiem. Głos jest nieważny, gdy zostały wypełnione dwa lub więcej pola lub nie postawiono żadnego znaku x.

8. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów.

9. Szkolna Komisja Wyborcza ustala i ogłasza wyniki wyborów w czasie 48 h od zakończenia głosowania. Wyniki elekcji ogłasza się:

1) drogą elektroniczną wszystkim uczniom szkoły;

2) Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i   aktualnemu Samorządowi Uczniowskiemu poprzez złożenie sprawozdania z przeprowadzenia wyborów.

 

A. Chrzczonowska, opiekunka SU

Przeczytano: 106 razy. Wydrukuj|Do góry

baner_stopka