Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

26 czerwca 2020 16:16 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/20.

Dyrektor Roman Malicki pięknym cytatem  „Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu…” pożegnał odchodzących na wakacje uczniów.  Powiedział iż ma nadzieję, że Grono Pedagogiczne w tym niezwykle trudnym czasie  sprostało swoimi działaniami, postawą oraz zaangażowaniem, słowom wielkiego Polaka  Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia .

Ten rok był trudny szczególnie dla klas pierwszych, które po półrocznym pobycie w szkole  musiały mierzyć się z nauką na odległość.  Mimo trudnego wyzwania jako placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza nawet na chwilę nie pozostawiliśmy uczniów bez wsparcia. Staraliśmy się kształtować postawy młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wpajania wiedzy, kultury osobistej, szacunku i miłości do ojczyzny.

A uroczystość zakończenia roku szklonego 2019/2020 jest wyjątkowa bo i nauczanie w II semestrze było inne –zdalne- i to jest okazja do podziękowań szczególnie tym, którzy swoją pracowitością, systematycznością oraz odpowiedzialnością osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Przekazał  wyrazy uznania i szacunku rodzicom wręczając  listy gratulacyjne.

 1. Państwu  Teresie i Krzysztofowi Jarząbkom
 2. Państwu Dorocie i Mariuszowi Dygasom
 3. Państwu  Ewie  i Markowi  Mazurom
 4. Państwu Agnieszce  i Leszkowi Wojno
 5. Państwu Annie i Danielowi Wróblewskim
 6. Państwu Annie i Pawłowi Ciurzyckim
 7. Państwu Ewie i Adamowi Kowalczykom
 8. Państwu Renacie i Wiesławowi Rakowieckim
 9. Państwu Agnieszcze i Januszowi Dębkom
 10. Państwu Magdalenie i Robertowi Boguckim
 11. Panu Krzysztofowi Maślanko
 12. Państwu  Jolancie i Jackowi Maślanko.

Wytypowani do stypendium Prezesa Rady Ministrów zostali:

 1. Karol Jarząbek klasa III BT średnia ocen 5,23 i wzorowe zachowanie
 2. Kamil Dygas I BT średnia ocen 4,80 i wzorowe zachowanie

Stypendium szkolne I  stopnia ( średnia 5,0 i powyżej)

 1. Ciurzycka Wiktoria - 5,0 - wzorowe           
 2. Kowalczyk Paulina - 5,0 - bardzo dobre                 

Stypendium szkolne II stopnia (średnia  4,5 i powyżej):

 1. Rakowiecka Paulina - 4,94 - wzorowe           
 2. Dębek Agnieszka - 4,88 - wzorowe           
 3. Matczak Paulina - 4,53 - wzorowe           
 4. Dominik Kurpiewski - 4,53 - wzorowe           
 5.  Kamila Mazur - 4,8 - wzorowe              
 6. Wojno Patrycja - 4,81 - wzorowe           
 7. Wróblewska Dominika - 4,76 - wzorowe
 8. Bogucka Wiktoria Andżelika Wiktoria - 4,91 wzorowe   .
 9. Olszewska Ilona - 4,82 - wzorowe           
 10. Maślanko Weronika - 4,94 - bardzo dobre                 
 11. Maślanko Natalia - 4,88 - bardzo dobre                 
 12. Zaremba Patrycja - 4,53 - wzorowe           

Nagrody książkowe za wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie otrzymali:

 1. Szymon Wagner - IBT - 4,27 - bardzo dobre
 2. Rafał ZwierzyńskiIII -  BT4,31 - bardzo dobre
 3. Zakrzewski Dawid - 4,23 - wzorowe
 4. Wyszyński Maciej - 4,15 - bardzo dobre
 5. Wyszomierski Konrad - 4,15 - dobre
 6. Wiśniewski Adam - 4,15 - bardzo dobre
 7. Nienałtowski Miłosz - 4,15 - bardzo dobre
 8. Strzeszewski Rafał - 4,00 - bardzo dobre
 9. Fidura Karolina II TŻ - 4,29 - bardzo dobre
 10. Pych Katarzyna - 4,06 - bardzo dobre
 11. Strzeszewska Monika - 4,41 - wzorowe
 12. Szulborski Marcin -  4,24 -  bardzo dobre
 13. Szymczuk Eliza - 4,29 - bardzo dobre
 14. Paweł Grześkowiak - I BB - 4,23 - wzorowe
 15. Maciej Podbielski - IBB - 4,0 - bardzo dobre
 16. Karolina Giżycka - I PT - 4,0 - bardzo dobre
 17. Martyna Kulesza - 4,0 -  bardzo dobre
 18. Emilia Głębocka - 4,18 - bardzo dobre
 19. Martyna Rakowiecka - 4,18 - bardzo dobre
 20. Szymon Włodarczyk - I B4 - 4,42 - wzorowe
 21. Norbert Kępisty - 4,11 - wzorowe
 22. Piotr Godlewski - II BT - 4,41 - wzorowe
 23. Gliński Kacper - 4,12 - wzorowe
 24. Golińska Karolina Henryka III PT 4,18 - dobre
 25. Łuniewska Aleksandra - 4,29 - wzorowe
 26. Małecka Karolina - 4,18 - wzorowe
 27. Starzyńska Julia - 4,12 - wzorowe
 28. Borowa Ewa - I P4 - 4,19 -  bardzo dobre
 29. Duchnowski Jakub - 4,38 - bardzo dobre
 30. Duda Aleksandra - 4,24 - wzorowe
 31. Kądziela Krzysztof - 4,29 - wzorowe
 32. Pieczyńska Anna - 4,29 - bardzo dobre
 33. Suska Karolina - 4,0 - wzorowe
 34. Waniewska Aleksandra - 4,35 - wzorowe
 35. Modzelewski Marcin - III BBA - 4,17 - bardzo dobre
 36. Kępisty Marcin - 4,17 - dobre

 

Pogratulował  też osiągnięć tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, dziękując za działalność charytatywną i okazanie empatii  drugiemu człowiekowi.

 

 

Nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:

 1. Weronika Grodzka II PT
 2. Monika Strzeszewska II PT
 3. Krzysztof Zakrzewski III BT
 4. Adrian Sobotka III BT
 5. Piotr Suchta III BT
 6. Mateusz Dąbkowski III BT
 7. Daniłowski Mateusz II BT
 8. Gawkowski Mateusz II BT
 9. Gliński Kacper II BT
 10. Jastrzębski Daniel II BT
 11. Jastrzębski Jakub Jan II BT.

Pan Dyrektor Roman Malicki na spotkaniu z uczniami kończącymi edukację  w naszej szkole czyli klasą III BBA powiedział:

Drodzy Absolwenci!

„Dzisiejsze to ostatnie z wami  spotkanie w takim gronie, a dla was to początek nowego czasu i drogi ku dorosłości i odkrywaniu własnych możliwości. Wyznaczcie sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Ja życzę wam odwagi, wiary w siebie i dotarcia  do wyznaczonego celu”.

Gronu Pedagogicznemu podziękował za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Słowa wdzięczności skierował również do Rady Rodziców, która swoją postawą i zrozumieniem wspomaga działania nauczycieli.

Pan dyrektor zakończył swoje wystąpienie optymistycznie  „mam nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie bardziej  udany i będziemy mogli spotykać się nie tylko online”.

Życzył wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.

 

A. Sobotka

Foto: A. Barchanowicz

Przeczytano: 418 razy. Wydrukuj|Do góry

Zakończenie roku szkolnego 2019/20.

baner_stopka