Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

25 marca 2020 11:57 | Aktualności

List - informacja Dyrektora szkoły Romana Malickiego do Rodziców i Uczniów w związku z nauczaniem zdalnym.

Szanowni Rodzice, Droga Młodzieży!

Serdecznie dziękuję Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Niepedagogicznym i Wam Uczniowie za piękną postawę. W tym czasie próby pokazujmy jacy jesteśmy i postawa ta napawa optymizmem.

Drodzy Uczniowie myślę, że tęsknicie za szkołą, bo szkoła bez Was jest cicha, pusta, nawet dzwonek przestał dzwonić. My nauczyciele z niecierpliwością także czekamy na spotkanie z Wami w murach NASZEJ szkoły.

Jednak zgodnie  z rozporządzeniem MEN okres zdalnego nauczania został przedłużony do 10.04.2020 roku.

Od 25.03.2020 roku rozpoczynamy realizację treści podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie. Udział uczniów jest obowiązkowy. 

Informacja o głównych założeniach do pracy:

1. Głównym sposobem komunikacji z uczniami i ich rodzicami jest wysyłanie wiadomości przez dziennik elektroniczny.

W następnej kolejności e- mail, Messenger, Platforma Moodle,

Można  także korzystać ze strony epodręczniki.pl , Skype,  grupy na faceeboku, transmisja Meet i innych wybranych przez nauczyciela platform z uwzględnieniem przepisów dotyczących RODO.

Prace domowe (czynności wykonywane przez uczniów) będą zadawane i odnotowywane w dzienniku elektronicznym danej klasy w zakładce prace domowe. Ich ilość będzie monitorowana.

 

2. W przypadku kart pracy, prezentacji, materiałów w postaci dokumentów tekstowych, zdjęć zeszytu ćwiczeń, itp. Uczniowie będą przesyłali prace na adres mailowy w postaci załączników. W ramach pracy domowej uczeń będzie mógł rozwiązywać polecenia w zeszycie ćwiczeń lub udzielać odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym.

3. W pracy uwzględnimy ograniczone warunki sprzętowe u części uczniów i możliwości młodzieży.

4. Ocenianie za sprawdziany i inne aktywności będzie się odbywało zgodnie z wytycznymi nauczycieli, wymaganiami edukacyjnymi i WZO,

5. Czas jednych zajęć przed komputerem on- line będzie trwał: 30-35 minut,

6. Nauczyciele: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, maszyn rolniczych, pojazdów rolniczych, technologii gastronomicznej  po 2 spotkania on-line w tygodniu,

7. Nauczyciele:  historii, geografia, biologii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, informatyki, pozostałych przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym po 1 spotkania on-line w tygodniu,

8. Nauczyciele uczący przedmiotów innych: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze,   nauczanie indywidualne, rewalidacja, religia, w f – informują przez dziennik i e- maila w jaki sposób uczniowie realizują zadania np. posłuchaj, wykonaj,  zapamiętaj, zanotuj,

W taki sam sposób przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym jeżeli podstawa programowa na to pozwala i pozostałe godziny,

9. Klasy maturalne:

Nauczyciele: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,  języka niemieckiego, maszyn rolniczych, technologii gastronomicznej  po 2 spotkania on-line w tygodniu,

10. Nauczyciele pozostałych przedmiotów:  informują przez dziennik i e- maila.

 Pozostałe zajęcia wynikające z planu  we wszystkich klasach w celu realizacji programu nauczania poprzez dziennik i e- maile.

 W klasach maturalnych przedmioty, z których uczniowie zdają egzamin maturalny ustalą nauczyciele dodatkowo z uczniami sposoby realizacji.

Zajęcia dydaktyczne generalnie odbywają się zgodnie z planem. Wcześniej nauczyciel może przesłać materiały. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym w części zgodnej z programem nauczania, w-f, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe w godzinach ustalonych przez nauczyciela z uczniami.

Wyżej wymienione informacje są podyktowane BHP PRACY UCZNIÓW (szczególnie w czasie pracy przy monitorze).

Rodzice i uczniowie poprzez dziennik mogą komunikować się z wychowawcą i przesyłać opinie dotyczące zdalnego nauczania. Wszystkie informacje zostaną przeanalizowane w celu modyfikacji naszej pracy.

 Oferujemy  również pomoc pedagogiczną. Mogą z niej skorzystać wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy w sytuacji zagrożenia COVID-19 potrzebują wsparcia w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-14.00 pod numerem telefonu 29 7453266.

Zdalne nauczanie jest wyzwaniem. Jestem  jednak przekonany, że z próby tej wyjdziemy zwycięsko.

 

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Roman Malicki - dyrektor ZS CKR w Starym Lubiejewie

Przeczytano: 421 razy. Wydrukuj|Do góry

baner_stopka