Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

07 kwietnia 2019 08:19 | Aktualności

"Polskość Sercem Wspominana" - spotkanie z poetką Ireną Duchowską.

04. kwietnia w naszej szkole obyło się spotkanie z Panią Ireną Duchowską, poetką, pedagogiem, fizykiem, działaczką polską na Litwie.Pani Irena pochodzi z Wileńszczyzny. Od kilkudziesięciu lat działa w środowisku polonijnym. Założyła i została prezesem organizacji Związku Polaków Litwy na Laudzie (od 2000 r. – Stowarzyszenie Polaków Kiejdan). Redaguje i wydaje gazetkę „Głos z Laudy”. Jest organizatorką Festynów Kultury Polskiej „Znad Issy“. Założyła Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim, a kilka lat później została kierownikiem polskiego zespołu pieśni „Issa”, dla którego pisze piosenki. W 2003 r. znalazła się na liście dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie. Od 2005 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) z siedzibą w Paryżu. Od 2010 r. jest prezesem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Laudzie.

Twórczość poetycka jest jej pasją od wczesnej młodości. Przez długi czas pisała „do szuflady”. Namówiona przez rodzinę i przyjaciół zdecydowała się na publikację swoich wierszy. Ukazały się one w antologiach i almanachach poetyckich, m.in. w zbiorach Nie damy pogrześć mowy, Poezja dzisiajPanorama Kresowa.
Dotychczas wydała tomiki wierszy: Znad Issy, Głos z Laudy, Mój Testament, Miraże, Sentymenty oraz We mgle. Krytycy podkreślają walory językowe, plastyczność wypowiedzi poetyckiej oraz patriotyczne przesłania utworów. Najnowsza pozycja tom We mgle W jej wierszach widoczne są wpływy zarówno jej rodzinnej Wileńszczyzny jak i obecnej „małej ojczyzny” – regionu sienkiewiczowskiej Laudy. Autorka porusza trudne problemy Polaków zamieszkujących tereny Kowieńszczyzny, ubolewa nad zanikiem polskich tradycji i języka w tym regionie. Mówi o tym w wierszu   

        „Lauda”

Polskość Sercem Wspominana.

Wokół kiejdańskiego grodu

Woła Lauda do narodu-

Budźcie się wszyscy rodacy

Nazywamy się - Polacy!

 

Autorka pochodzi z rejonu wileńskiego, skąd po studiach pedagogicznych wyjechała na Kowieńszczyznę. Stara się swoim pisaniem i działalnością w życiu publicznym zwrócić uwagę na trudną sytuację Polaków zamieszkujących tereny Kowieńszczyzny. Wbrew wielu działaniom i inicjatywom, których się podejmuje, to bardzo skromna kobieta.
Irena Duchowska wspominała, jak wyszła za mąż, założyła rodzinę. Dużo historii dotyczyło jej trojga dzieci, które są dla niej najważniejsze. Artystka, mimo że mieszkała w Kiejdanach, ukończyła polską szkołę i tego też języka starała się uczyć dzieci. Im bardziej zabraniano mi mówić po polsku i zmuszano, by mówić po litewsku, - tłumaczyła Duchowska - tym większa była przekora, aby posługiwać się właśnie tym pierwszym językiem: nauczyć polskiego swoje dzieci i innych.

 

Spotkanie z poetką poruszyło nas wszystkich. Niektórzy z słuchających P. Irenę mają kresowe korzenie /m.in piszący te słowa - ojciec mój urodził się w Nowogródku Wileńskim/.

Na koniec spotkania P. Irena Duchowska wspólnie z P. Andrzejem Sakowiczem przestawili wiersz: „Czym jest?”

 

P. Andrzej Sakowicz pytał – Poetka odpowiadała.

 

Czym jest życie?

Krótką chwilą.

 

Czym jest wiara?

Pogodnym odejściem.

 

Czym jest przyjaźń?

Cieniem Anioła

 

Czym jest miłość?

Słonecznym blaskiem.

 

Czym jest rodzina?

Ostoją na dobre i na złe.

 

Czym jest praca?

Lekiem na rozpacz.

 

Czym jest uznanie?

Zyskaniem szacunku.

 

Czym jest kariera?

Krótkotrwałym błyskiem.

 

Czym jest sława?

Kolekcjonowaniem wrogów.

 

Czym jest zazdrość?

Własną nieudolnością.

 

Czym jest problem?

Wytwórnią wyobraźni.

 

Czym są słowa?

Pustym dźwiękiem.

 

 

 

S. Konarzewski

Foto: J. Żyłowska, A. Barchanowicz

Przeczytano: 225 razy. Wydrukuj|Do góry

Spotkanie z Panią Ireną Duchowską 2019.

baner_stopka