Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

15 lutego 2018 20:33 | Aktualności

Debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”.

 Dnia 15 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyła się debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Jej inicjatorem było Mazowieckie Kuratorium Oświaty w WarszawieKomenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Debatę zorganizowała Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, nasza szkoła przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Robert Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Podinspektor Witold Krawczyk Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. insp. Mariusz Okulus wraz z funkcjonariuszami policji, Pani Urszula Wołosiewicz, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, Pan Michał Giers, p.o. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce oraz wizytatorzy delegatury, Pani Agata Stachacz Sekretarz Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka, Pani Krystyna Skibicka Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej. W debacie uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z 17 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego i z naszej szkoły.

Otwierając debatę zaproszonych gości przywitała Pani Bogumiła Jarka i poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela MRiRW  Pana Roberta Jakubika, Panią Dorotę Skrzypek i Pana Witolda Krawczyka.

Następnie młodzież pod kierunkiem Pani Anny Wierzbowskiej ze szkolnego Koła Teatralnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie przedstawiła montaż słowno-muzyczny „Dogonić życie”. Spektakl wzbudził emocje, a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W dalszej części uczniowie szkoły Anna Dzwonkowska i Robert Pecko przedstawili prezentację  „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - szkołą dobrych praktyk” . Według uczniów do dobrych praktyk związanych z profilaktyką w naszej szkole należą:

 • profilaktyczne warsztaty i spotkania z Policją i Sanepidem,
 • szkolne imprezy i akcje  profilaktyczne,
 • konkursy i olimpiady,
 • działalność szkolnego Koła Teatralnego, Koła Krwiodawstwa,
 • wyjazdy na praktyki zagraniczne,
 • sport, jako zdrowy styl życia,
 • organizacja wystaw,
 • działalność charytatywna,
 • kultywowanie tradycji i wartości narodowych.

Po prezentacji wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej pod kierunkiem Pani Magdaleny Konrad; wystawili dramę „Życie to droga, wybierz odpowiednią ścieżkę”.

Po występach młodzieży nastąpiła przerwa, podczas której przy herbacie i cieście uczestnicy poznawali się i wymieniali spostrzeżeniami. Ciąg dalszy debaty to panel dyskusyjny poprzedzony prezentacjami:

 • Pani Elżbiety Pęksa, starszego asystenta Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej- „Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach?”
 • st. sierż. Łukasza Kulisia  z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej - „Odpowiedzialność prawna, a przyszłość”.
 • Pani Iwony Stachowiak psychologa klinicznego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej -„ Dbaj o własny rozwój. Unikaj zagrożeń”.

Zaproszeni prelegenci zwrócili szczególną uwagę na wpływ dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka, pomoc osobom uzależnionym, granice odpowiedzialności prawnej oraz piękno życia bez dopalaczy.

Po wystąpieniach rozpoczął się panel dyskusyjny. Młodzież chętnie włączyła się w dyskusję zadając szereg pytań, na które otrzymali profesjonalne i merytoryczne  odpowiedzi.

Podsumowania debaty dokonała Pani Bogumiła Jarka, st. wizytator KO w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Poinformowała również o przewidywanych kolejnych etapach działań w ramach Kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” i zaproponowała kontynuację debat w macierzystych szkołach.

Za przybycie na debatę i wkład pracy podziękowała Pani Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Z kolei Pan Dyrektor Roman Malicki , który jako gospodarz koordynował przygotowania do debaty, podziękował przybyłym gościom, opiekunom i przedstawicielom młodzieży ze szkół z Powiatu Ostrowskiego. Szczególne słowa podziękowania skierował do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zespołu Szkół CKR za zaangażowanie w przygotowanie debaty. Wydarzenie zorganizowano przy wydatnym udziale uczniów szkoły. Młodzież oprócz udziału w montażu słowno- muzycznym, prezentacji dobrych praktyk zadbała o sprawne przemieszczanie się gości oraz korzystając z już zdobytych umiejętności zawodowych aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu  poczęstunku dla uczestników.

Młodzież po zakończeniu debaty zgodnie podkreślała, że spotkanie było dla nich cenną lekcją przestrogi utwierdzającą, że można cieszyć się młodością bez chemicznych wspomagaczy.

Dziękujemy Panu Piotrowi Trentowskiemu SOUND & LIGHT CREW za pomoc w przygotowaniu i obsłudze nagłośnienia.

 

B. Książek, A. Sobotka

Foto: A. Barchanowicz

Przeczytano: 1228 razy. Wydrukuj|Do góry

Debata "„Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" 2018.

baner_stopka