Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Aktualności

29 października 2017 22:03 | Aktualności

Nabór na trzymiesięczny rolniczy staż zawodowy w Niemczech.

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, jako wieloletni organizator trzymiesięcznych zagranicznych staży zawodowych w rolnictwie, zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym programie, który będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Trzymiesięczne staże zawodowe realizowane będą w okresie lipiec – wrzesień 2018 r.
w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia w Niemczech.

 

Kandydat na stażystę powinien spełniać następujące warunki:

  1. Mieć ukończone 18 lat – do momentu wyjazdu;
  2. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy – chłopcy: kategorii B i T, dziewczęta: kategorii B;
  3. Znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się;
  4. Wywodzić się z gospodarstwa rolnego;
  5. Zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim – dotyczy doboru właściwego gospodarstwa stażowego;
  6. Przedstawić zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia zezwala na odbycie stażu zawodowego – zaświadczenie będzie wymagane od osób, które zakwalifikują się na praktykę.

 

Kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w intensywnym przygotowaniu językowym z języka niemieckiego. Przygotowanie będzie ukierunkowane na przybliżenie uczniom słownictwa związanego z rolnictwem i pracą w gospodarstwie rolnym.

 

W trakcie stażu w licencjonowanym gospodarstwie rolnym praktykant ma zagwarantowane:

  1. Zakwaterowanie i pełne wyżywienie – stażyści mieszkają w rodzinach niemieckich rolników na prawach domownika;
  2. Kieszonkowe w wysokości 250 EURO miesięcznie;
  3. Ubezpieczenie od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech szczegółowe informacje uzyskają u Małgorzaty Sówki.

 

Termin zgłoszenia udziału w stażu – 14 listopada 2017 r.

 

Małgorzata Sówka

Przeczytano: 370 razy. Wydrukuj|Do góry

baner_stopka