Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
http://lubiejewo.pl

07 września 2020 18:40 | Aktualności

Narodowe Czytanie 2020 - "Balladyna".

Dnia 7 września 2020r. od godz. 10.40 przystąpiliśmy do akcji Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Nasza odsłona Narodowego Czytania odbyła się w formie inscenizacji wybranych fragmentów utworu. Oficjalnego otwarcia dokonał Pan Dyrektor Roman Malicki, który powitał zebranych i w swoim wystąpieniu podkreślił wagę czytania książek jako istotnego elementu rozwoju intelektualnego człowieka. Następnie pani mgr Dorota Kocielska przedstawiła młodzieży krótką historię akcji zainicjowanej w 2012 roku.

I tak rozpoczęliśmy czytanym przez Pana Dyrektora fragmentem listu Juliusza Słowackiego do Zygmunta Krasińskiego, autora IRYDIONA.

Kolejnym punktem było czytanie przez uczniów przygotowanych fragmentów lektury. W role wcielili się:

Epilogiem czytanym przez pana wicedyrektora Andrzeja Sakowicza i panią kierownik praktycznej nauki zawodu Martę Falbowską zakończyliśmy tegoroczną, IX już edycję Narodowego Czytania.

Na zakończenie Dyrektor Roman Malicki podziękował uczniom za uczestnictwo w tej narodowej akcji i organizatorom za przygotowanie uroczystości. Wspomniał też iż ma nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane i będziemy czytać nie tylko dzieła wielkie, ale również pokażemy twórczość naszych uczniów bo takich twórców też mamy.

 

A. Sobotka, D. Kocielska, A. Serowiecka

Foto: A. Barchanowicz