Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
http://lubiejewo.pl

02 września 2020 17:19 | Aktualności

Czas powitań, czas pożegnań, czas PAMIĘCI… Wyjątkowa inauguracja roku szkolnego w naszej szkole.

W wyjątkowym wrześniu przyszło nam się przywitać na inauguracji roku szkolnego 2020/2021. Czas  pandemii i ograniczeń wymusił na nas pewne ograniczenia, ostrożność i troskę o własne bezpieczeństwo. Nie oznacza to, jednak, że nie uczestniczymy w życiu naszej szkoły i państwa. Wrzesień, bowiem to czas pamięci o traumatycznych historycznie wydarzeniach dla naszego kraju! To kolejna, 81. już,  rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Jej rys historyczny przedstawił, w swoim inauguracyjnym, wystąpieniu dyrektor szkoły, Pan Roman Malicki. Pan  Dyrektor podkreślił wagę patriotyzmu, poświęcenia i zaangażowania obywateli w walkę o wolną Polskę. Wolność i niepodległość naszego kraju to wartości nadrzędne, którym poświęcili życie bohaterowie patrona naszej szkoły żołnierze Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.

Pan Dyrektor Roman Malicki, powitał wszystkich przybyłych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego gości: Ks. Prałata Dr Jana Okułę, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,  płk Leszka Iwaniec Dowódcę  Garnizonu Ostrów Mazowiecka, Panią Jolantę Ugniewską sekretarza powiatu ostrowskiego, Panią Dorotę  Subdę dyrektora ARiMR w Ostrowi Maz., Panią Jolantę Brzózkę kierownika KRUS w Ostrowi Mazowieckiej, Pana Marka Bączek nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, Panią Martę Wójcik- dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie, Panią Jolantę Andruszkiewicz dyrektora Biblioteki Miejskiej w  Ostrowi Mazowieckiej, mjr Andrzeja Komorowskiego - kustosza Izby Pamięci Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.  

Powitani zostali również nauczyciele, nauczyciele rozpoczynający prace, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie.

Wyjątkowym punktem uroczystości było wręczenie powołania na stanowisko kierownika praktycznej nauki zawodu pani mgr inż. Marcie  Falbowskiej i powołanie na stanowisko wicedyrektora Pana mgr inż. Andrzeja Sakowicza.  

Czas rozpoczęcia roku szkolnego zbiegł się w czasie z pożegnaniem: pani Jadwigi Kosewskiej oraz pana Franciszka Ludwichowskiego. W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowania złożył, odchodzącym na emeryturę , Pan Dyrektor Roman Malicki.

Ksiądz Prałat Jan Okuła w swym wystąpieniu skierował piękne słowa do młodzieży, udzielając błogosławieństwa na nowy rok szkolny. Równie wymowne i piękne w swojej treści były słowa pana płk. Leszka Iwaniec i pani Jolanty Ugniewskiej.

Cześć pamięci wszystkim obrońcom wolności  Września 1939r. oddała społeczność naszej szkoły we wzruszającym montażu słowno - muzycznym.

Pan dyrektor szczególne słowa skierował do uczniów klas I, dla których to początek nowego etapu w życiu. To czas budowania własnej przyszłości na mocnych fundamentach.

Życzył wszystkim uczniom wspaniałych przeżyć, które warto będzie pamiętać oraz wielu sukcesów.

Życzenia złożył Pan Dyrektor także rodzicom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. 

Dziękujemy za obecność na naszej uroczystości.

 

A. Serowiecka

Foto: A. Barchanowicz