Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
http://lubiejewo.pl

22 grudnia 2017 21:26 | Aktualności

Podsumowanie najważniejszych inwestycji i zakupów w szkole w roku 2017.

Kończy się rok 2017, pora więc na małe podsumowanie...

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz staraniom dyrektorów (część inwestycji wykonana była w czasie kadencji pana Tadeusza Budzisza, część - pana Romana Malickiego) nasza szkoła może się dynamicznie rozwijać i stawać coraz bardziej nowoczesna.

 W roku 2017 przeprowadzone zostały w szczególności następujące nowe inwestycje i zakupy wyposażenia dydaktycznego:

  1. remont II piętra w internacie,
  2. dokończenie remontu nowej hali warsztatowej,
  3. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego,
  4. utwardzenie terenu wokół boiska i budowa trybun przy boisku,
  5. wyposażenie nowej pracowni obróbki materiałów i uzupełnienie wyposażenia w nowej (dwie nowe tokarki przemysłowe, stoły warsztatowe wraz z wyposażeniem),
  6. remont i wyposażenie pracowni komputerowej - 24 stanowiska komputerowe, oprogramowanie zarządzające NetSupport School, klimatyzacja,
  7. zakup krzeseł na szkolne korytarze,
  8. wyposażenie pracowni agrotroniki w zestawy dydaktyczne:

 

Pan dyrektor Roman Malicki jest przekonany, że ta rozwojowa tendencja utrzyma się i za rok znowu będzie mogła pojawić się na naszej stronie internetowej informacja równie optymistyczna jak ta:).

 

A. Sakowicz

Foto: R. Malicki