Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
http://lubiejewo.pl

04 września 2017 21:45 | Aktualności

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/18.

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole była wyjątkowa, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: Pan Henryk Kowalczyk – Minister, członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów (dzięki któremu szkoła prowadzona jest  i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi),  Poseł na Sejm RP, Pan Marek Zagórski – Sekretarz  stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,  Poseł na Sejm RP, Pan Robert Jakubik – z-ca Dyrektora ds. oświaty rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Łukasz Dudkiewicz  - Dyrektor Biura Poselskiego Pana Marka Zagórskiego,  mjr  Łukasz Woźbiński – reprezentujący Dowódcę 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Ostrowi Mazowieckiej, ks. Prałat dr Jan Okuła proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz., Pani Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta ostrowski, Pani Barbara Przygoda – Wiceprezes BS w Ostrowi Maz., Pan Jerzy Bauer, Burmistrz Ostrowi mazowieckiej, Pani Magdalena Kaczmarek – Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidmiologicznej w Ostrowi Maz., Pan Zbigniew Banaszek  - założyciel Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej, Pan Krzysztof Guziewski- przewodniczący NSZZ „Solidarność’ oddziału w Ostrowi Maz., Pani Justyna Sowa – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców ZS CKR oraz rodzice.

Powitaliśmy Pana  Dyrektora mgr Romana  Malickiego, który rozpoczął pracę w Zespole Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie”. Na wstępie pan Dyrektor  powitał sztandar i poprosił księdza dziekana o modlitwę, o Boże Błogosławieństwo i opiekę nad naszą społecznością.  Ksiądz dziekan w pięknych słowach zwrócił się do uczniów oraz zebranych wskazując na wartość wiary w życiu człowieka. Nasi goście złożyli gratulacje Panu Dyrektorowi  z okazji objęcia stanowiska.

 

Pan Minister Henryk Kowalczyk w swoim wystąpieniu zaakcentował także zmiany w systemie oświaty związane z wejściem w życie reformy edukacji. Podkreślał wagę szkolnictwa zawodowego zwłaszcza szkół branżowych I-go stopnia po ukończeniu, których możliwe będzie kontynuowanie nauki w szkole branżowej II-go stopnia (dawne technikum).

 

Pan Dyrektor Robert Jakubik odczytał list  Pana Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, oraz zapewnił, że szkoły rolnicze są traktowane priorytetowo i będą się prężnie rozwijały kształcąc kadry dla polskiego rolnictwa.  

Pan Dyrektor Roman Malicki funkcję Wicedyrektora powierzył Pani mgr Monice Gniazdowskiej,  Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu został Pan mgr inż. Andrzej Sakowicz, natomiast stanowisko Kierownika Internatu objął Pan mgr inż. Adam Ziajko.

Pan Dyrektor podziękował byłemu Dyrektorowi ZS CKR w Starym Lubiejewie Panu mgr inż. Tadeuszowi Budziszowi za wieloletnią pracę i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Następnie podziękował Pani Wicedyrektor mgr inż. Jolancie Ignatiuk-Przastek oraz Pani mgr Annie Parys, która pełniła funkcję Kierownika Internatu.

Pan Dyrektor Roman Malicki w swoim wystąpieniu przywołał wydarzenia z okresu II – ej wojny światowej jednocześnie akcentując wartości, które powinny przyświecać każdemu Polakowi w dzisiejszych czasach.  Te wartości przyświecały również młodym ludziom,  którzy swe życie oddali za Ojczyznę. Przywołał  słowa „Żołnierzy Wyklętych” takich jak Inka czy Witold Pilecki, którzy podporządkowali swoje życie miłości do Ojczyzny. Nieodzownym elementem życia człowieka jest wiara, honor, ojczyzna. Wartości te kształtują kod człowieka. Wymowne są słowa  świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Pan Dyrektor przedstawił wychowawców klas pierwszych:

Jak nakazuje nasza szkolna tradycja uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Uroczystość uatrakcyjnił występ młodzieży naszej szkoły, która przedstawiła montaż słowno-muzyczny będący lekcją historii. Zacytowane utwory i śpiewane pieśni wzbudziły w słuchaczach dużo pozytywnych emocji i dostarczyły wielu wzruszeń.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor zwrócił się do rodziców, uczniów i nauczycieli.

Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać pięknymi ścieżkami wiedzy. Wspólnie zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.

Drodzy Uczniowie, mam nadzieję, że po okresie wakacyjnego wypoczynku z zapałem i ciekawością przystąpicie do zdobywania wiedzy. Chciałabym, żebyście jak najlepiej wykorzystali wszystkie szanse, jakie daje Wam szkoła.

 Szanowni Rodzice, chciałabym Wam życzyć radości i dumy z osiągnięć dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą.

Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym życzę wielu wspaniałych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie będą z powodzeniem realizować swoje pasje oraz zdobywać nowe umiejętności.

Niech nadchodzący rok szkolny 2017/2018 będzie dla wszystkich udany i pełen sukcesów!

 

Pan dyrektor podziękował za przygotowanie uroczystości:

za dekoracje:

za opiekę nad pocztem sztandarowym:

za nagłośnienie:

 

Serdecznie dziękujemy za obecność na uroczystości.

 

 

M. Gniazdowska

Foto: A. Barchanowicz