Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Historia szkoły

Historia ZS CKR w Starym Lubiejewie.

 

W 1807 r. Lubiejewo liczyło 13 domów i 107 mieszkańców. Dobra majątku obejmowały wsie: Lubiejewo, Pałapus, Zakrzewek, Grądziki, Klimonty, a rozległość gruntów wynosiła 2.298 morgów. Przed Powstaniem Styczniowym właścicielami Lubiejewo była rodzina Przyjemskich i Barzykowskich.

 

Majątek Lubiejewo został skonfiskowany przez rząd carski za udział rodziny w powstaniu. W 1900 r. właścicielem zostaje Hilary Feliks Ciemniewski - spokrewniony z Przyjemskimi. Grób rodzinny Ciemniewskich znajduje się na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Maz. Wraz z wybuchem wojny, we wrześniu 1939r. Tadeusz Ciemniewski dostaje powołanie do wojska, a w 1941 majątek przejmuje okupant. Lata 1944-45 przyniosły nowy ustrój społeczny. W wyniku reformy rolnej część ziemi została rozparcelowana, a z pozostałych gruntów i zabudowań utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. We wrześniu 1958r. w wyniku likwidacji PGR grunty i zabudowania przejmuje tworząca się dwuletnia Szkoła Ogrodnicza.

 

Jako symbol dawnych czasów stoi jeszcze w Lubiejewie podziedzicowski pałacyk wciągnięty w r. 1981 do rejestru zabytków. We wrześniu 1958r. daje schronienie szkole. Stare czworaki pochłonął czas. Stary trzcinowy barak oraz zmurszały sad ustępują miejsca szkole oraz internatowi męskiemu. Staw zamienia się dzięki pierwszym szkolnym zapaleńcom w prawdziwy basen pływacki - obecnie basen przeciwpożarowy. A wyrobisko za czworakami, po wyrównaniu - w okazały stadion. Kierownikiem 2-letniej Szkoły Ogrodniczej (przemianowanej w 1963 r. na Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą zostaje Zdzisław Kuczyński. Od 1962 r. rozpoczęto I etap rozbudowy Lubiejewa. Zbudowano: szklarnie o pow. 2.170m2, budynek szkolno-internatowy (ob. bud. A), stodołę, oborę oraz inwestycje towarzyszące: hydofornię, stację trafo, osadnik Inhoffa, linię wodno-kanalizacyjną, linię c.o. Pierwszy dom nauczyciela oraz pawilon warzywniczo-kwiaciarski w Ostrowi Maz. powstał w 1964r. W oparciu o tę inwestycję powstało 3-letnie Technikum Ogrodnicze. W międzyczasie realizowano także śmielsze marzenia. Najpierw powstała fontanna przed szkołą, a następnie wyśniony basen (rok 1962/63). Mały, a następnie duży stadion to kolejne spełnione w ciężkim trudzie marzenia. W 1967r. powstaje Wydział Kształcenia Korespondencyjnego - 3 letniego Technikum Rolniczego.

 

Szkoła za swą działalność pedagogiczną i społeczną została wyróżniona przez Radę Państwa odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego. W ramach II etapu rozbudowy Lubiejewa wybudowano: internat na 200 łóżek wraz z kuchnią i stołówką na 150 miejsc, salę gimnastyczną, centralną kotłownię, warsztaty dla technikum Ogrodniczego i ZSO oraz cztery 6-cio rodzinne domy dla nauczycieli i pracowników gospodarstwa. Powstają szklarnie, deszczownie, sad, plantacje krzewów owocowych, przechowywalnia warzyw i owoców, pracownia kwiaciarstwa. W 1971r. utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W 1972 roku powstało 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Władze zaprojektowały III etap rozbudowy Lubiejewa, w tym:
- budowa warsztatów o pow. 2750 m2,
- hala maszyn o pow. 1000m2.

 

Szkoła zlokalizowana jest w Starym Lubiejewie, odległym od Ostrowi Mazowieckiej o 4 km w kierunku Łomży na terenie zabytkowego parku.

Nauka zawodu prowadzona jest w warsztatach szkolnych, pracowniach żywienia i na działkach dydaktycznych. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną oraz sportową: boiska sportowe, 2 sale gimnastyczne, siłownia, dwie pracownie internetowe, dobrze wyposażone pracownie żywienia, nowoczesne maszyny rolnicze. Wychowuje młodzież w duchu poszanowania wartości kulturowych i tradycji. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie brali udział w praktykach zagranicznych (Niemcy, Szwajcaria, Francja) w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci.

Od 1 stycznia 2009 roku, w ramach umowy między Starostą Ostrowskim a Ministrem Rolonictwa szkoła wróciła pod bezposredni nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wracając tym samym do swoich korzeni, bo jako szkoła rolnicza powstała w roku 1958. Kształci młodzież w zawodach rolniczych oraz związanych z gospodarką żywnościową, ekonomiką rolnictwa, agrobiznesem, turystyką wiejską, maszynami i pojazdami rolniczymi.

Jako jedyna szkoła w powiecie ostrowskim daje absolwentom uprawnienia rolnicze, które umożliwiają przejmowanie gospodarstw oraz uzyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej. Szerokoprofilowe kształcenie daje naszym absolwentom możliwość pracy nie tylko w sektorze rolniczym, ale także innych sektorach gospodarki, przygotowuje do prowadzenia własnej firmy oraz umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

baner_stopka