Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie::Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie

Projekt CEKiN

 

Od 1 marca 2011 roku w naszej szkole realizowany jest projekt "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie   inicjatywności i  przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN".

cekin_logo.png [300x95]

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia. Do 2013 roku CEKIN skupi się na zmodernizowaniu oferty edukacyjnej 48 szkół rolniczych w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

W tym celu projekt będzie rozwijał kompetencje kluczowe ponad 900 uczniów przy wsparciu prawie 50 nauczycieli.

Kluczowym elementem projektu jest stworzenie podstaw nowego przedmiotu - "Rozwój Obszarów Wiejskich". Celem tego przedmiotu jest rozwijanie kompetencji uczniów w rozumieniu procesów zachodzących na wsi. Przedmiot przyczyni się do lepszego przygotowania absolwentów szkoły do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym społeczności wiejskiej, podniesie ich poziom innowacyjności i przedsiębiorczości. Obejmuje on następujące bloki tematyczne:

 1. Wieś, w której mieszkam.
 2. Organizacje i instytucje w życiu wsi.
 3. Produkty lokalne i regionalne.
 4. Dziedzictwo kulturowe i ład przestrzenny wsi.
 5. Turystyka wiejska.
 6. Wieś a odnawialne źródła energii.
 7. Rolnik - strażnik środowiska i krajobrazu.
 8. Internet na wsi.
 9. Przedsiębiorczość wiejska.
 10. Programy wsparcia społeczności wiejskich.
 11. Podejście LEADER jako metoda rozwoju wsi.
 12. Moja wieś jutra.

W projekcie uczestniczą uczniowie klasy 3BTH, a opiekunem jest niżej podpisany:).

Będziemy tu przedstawiali informacje z niektórych zajęć, spotkań, wycieczek, itp. realizowanych w ramach tego Projektu.

A. SakowiczNiżej - linki do najważniejszych wydarzeń projektu CEKiN.


Konferencja podsumowująca projekt CEKiN - 25.11.2013.

Spotkanie z przedstawicielkami LGD "Zielone Sioło" - 14.11.2013.

Spotkanie z ekspertką - 22.10.2013.

Praktyki w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Spotkanie z ekspertami - 14.06.2013.

CEKiN - "Rolnictwo ekologiczne" - spotkanie z Panią Renatą Matuk.

Szkolenie z technik sprzedaży i nie tylko...

CEKiN - wyjazd edukacyjny do Białowieży.

Praktyki "CEKiN" - cz. 3 - ostatnia.

Praktyki "CEKiN" - cz. 2.

Praktyki "CEKiN" - cz. 1.

CEKiN - spotkanie z ekspertką, Panią Renatą Matuk.

 

 Informacje na starej stronie szkoły:

CEKiN - "Odnawialne źródła energii" - 16.12.2011.

CEKiN - wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 20.10.2011.

CEKiN - spotkanie z Panią Danutą Jabłonka - Grabowską.

CEKiN - "Organiazcje i instytucje w życiu wsi".

CEKiN - "Wieś, w której mieszkam" oraz "Instytucje w życiu wsi".
baner_stopka